فاکتور

کاغذ کاربن لس به نوعی همان کار کاغذ کاربن دار را انجام میدهد با این تفاوت که عملا هیچ نوع کاربنی را مشاهده نمیکنید و هرگز دستانتان را سیاه و کثیف و سطل زباله تان را بیهوده پر نمیکند بدینوسیله در مصرف کاغذهایی که صرف تولید کاربن میگردند.

*علامت (A) بمعنی محصولات در سایز های (A3 , A4 , A5, A6) است.

*علامت ( B ) بمعنی محصولات در سایز های ( B4 , B5, B6) است.

مشاهده نمونه کارها

نمایش یک نتیجه

error: