چاپ فلکسی

فلکسی مديايی است كه در چاپ بیرونی و لارج فرمت به طور متداول مورد استفاده قرار می گیرد. جنس فلکسی از بافتی منعطف به نام فلکس است كه در صورت تابیدن نور از پشت به آن ، موارد چاپی انجام شده روي آن را به خوبی نمايش میدهد.

مشاهده نمونه کارهای فلکسی

نمایش یک نتیجه

error: