فولدر

اگر به جای استفاده از دفتر و یا کاغذ های صحافی شده ، با تک برگ های متعدد سر و کار داشته باشید به ابزاری برای نگهداری آن ها نیاز خواهید داشت . نیاز به ابزارهای نگهدارنده ی اوراق زمانی بیشتر احساس می شود که اوراق بیشتر، دارای تنوع سایز وگوناگونی محتوایی بیشتری باشند . در یک کلام و به طور خلاصه فولدر ، محل نگهداری اوراق و اسناد میباشد

مشاهده نمونه کارهای فولدر

نمایش یک نتیجه

error: