تراکت چاپ افست

نوعی تبلیغات کاغذی است که بهقصدِ توزیع گسترده چاپ و در فضاهای عمومی بین مردم پخش میشود. تراکتها گاهی روی در و دیوارها چسبانده میشوند و گاهی هم مستقیماً به درِ خانه‌های مردم پست میشوند.

مشاهده نمونه کارهای تراکت

نمایش یک نتیجه

error: